Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Young leaders School’

Ողջույն. հուսով ենք, որ այս դիմումը լրացնելը Ձեզ համար հաճելի և օգտակար կլինի. հաճելի, քանի որ այն մի քիչ կտարբերվի այլ դիմումներից ու թույլ կտա Ձեզ ստեղծագործել ու մտածել, օգտակար, քանի որ ևս մեկ անգամ հայացք կնետեք Ձեր անցած կենսուղու վրա ու կգնահատեք այն:

Դիմումի այս ձևով մենք նպատակ ունենք Ձեզ հետ ապահովել հնարավորինս անմիջական ու թափանցիկ շփում: Փորձեք ցանկացած հարցի մոտենալ մեր տեսանկյունից. ըստ Ձեզ` ինչպիսի՞ տեղեկատվության միջոցով կբացահայտվեն անհատի առաջնորդության հատկանիշներն ու ներուժը: Եվ ինչպե՞ս կմեկնաբանվի այդ տեղեկատվությունը: Ի՞նչ կցանկանայիք իմանալ Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոցի դիմորդի մասին, եթե լինեիք մեր փոխարեն:

ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում ենք դիմումի հետ մեկտեղ schoolforyoungleaders@yahoo.com հասցեին ուղարեկել նաև ձեր CV-ն, 3×4 լուսանկար ու միջնորդագիր: Միջնորդագրի լրացման խորհուրդները տեսեք մեկնաբանությունում:

Շնորհակալություն Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում ուսանելու ցանկության համար:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Հ.Գ. Վերջնաժամկետն է հունիսի 24: Դասերը կսկսվեն օգոստոսի 1-ից:

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ:

Read Full Post »

A 50-minute video lesson on negotiations

 

Terry Hird, UC Berkeley, Founder of Negotiation-International, has over 25 years of international business and negotiation under his belt. Terry’s work as a business owner, consultant and educator has brought him into contact with top business, organizations and learning institutions around the world. He has done business and negotiation in more than fifty countries throughout Asia, Europe, The Middle East, South America, and Africa. For the Video (more…)

Read Full Post »

The CV (resume, in American English) is meant to introduce you and your background to somebody who does not know you and barely has time to get to know you. It should present you in the best possible light, in a concise and well-structured manner. There are plenty of resume-writing guides out there, that can teach you to the smallest details how to write one. Their regular problem is that they do not agree with each other when it comes to details. This is why we have put here together a number of generally agreed guide-lines, plus some specific details that could help SYL students. (more…)

Read Full Post »

Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group of people toward a common goal.

Read Full Post »

%d bloggers like this: