Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘school’

Ողջույն. հուսով ենք, որ այս դիմումը լրացնելը Ձեզ համար հաճելի և օգտակար կլինի. հաճելի, քանի որ այն մի քիչ կտարբերվի այլ դիմումներից ու թույլ կտա Ձեզ ստեղծագործել ու մտածել, օգտակար, քանի որ ևս մեկ անգամ հայացք կնետեք Ձեր անցած կենսուղու վրա ու կգնահատեք այն:

Դիմումի այս ձևով մենք նպատակ ունենք Ձեզ հետ ապահովել հնարավորինս անմիջական ու թափանցիկ շփում: Փորձեք ցանկացած հարցի մոտենալ մեր տեսանկյունից. ըստ Ձեզ` ինչպիսի՞ տեղեկատվության միջոցով կբացահայտվեն անհատի առաջնորդության հատկանիշներն ու ներուժը: Եվ ինչպե՞ս կմեկնաբանվի այդ տեղեկատվությունը: Ի՞նչ կցանկանայիք իմանալ Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոցի դիմորդի մասին, եթե լինեիք մեր փոխարեն:

ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում ենք դիմումի հետ մեկտեղ schoolforyoungleaders@yahoo.com հասցեին ուղարեկել նաև ձեր CV-ն, 3×4 լուսանկար ու միջնորդագիր: Միջնորդագրի լրացման խորհուրդները տեսեք մեկնաբանությունում:

Շնորհակալություն Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում ուսանելու ցանկության համար:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Հ.Գ. Վերջնաժամկետն է հունիսի 24: Դասերը կսկսվեն օգոստոսի 1-ից:

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ:

Read Full Post »

Courage to Change. When a crisis occurs, fear is a natural response. Mrs. Roosevelt’s response is instructive: “Courage is more exhilarating than fear, and in the long run it is easier. We do not have to become heroes overnight. Just a step at a time, meeting each thing that comes up, seeing that it is not as dreadful as it appeared, discovering we have the strength to stare it down.”


Over a year ago when I was visiting my very favorite bookstore , I saw a book titled Leadership the Eleanor Roosevelt Way. Because I am a fan of Mrs. Roosevelt, I knew I had to grab it, but then something happened and distracted me, and I left the bookstore without the book in hand. One thing led to another, and I never got around to ordering it. So I was truly delighted when I visited again last month and the book was still there!

Part biography, part instruction on leadership in the business context, Leadership the Eleanor Roosevelt Way is an easy and interesting read. The author gives a chronological review of Mrs. Roosevelt’s life and draws out the lessons in each stage, which makes for a reasonably effective presentation.

My only quibble with this approach is that (more…)

Read Full Post »

On pages 38-39 read a sexy article about School for Young Leaders !!!!! (more…)

Read Full Post »

The CV (resume, in American English) is meant to introduce you and your background to somebody who does not know you and barely has time to get to know you. It should present you in the best possible light, in a concise and well-structured manner. There are plenty of resume-writing guides out there, that can teach you to the smallest details how to write one. Their regular problem is that they do not agree with each other when it comes to details. This is why we have put here together a number of generally agreed guide-lines, plus some specific details that could help SYL students. (more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: