Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2011

Ծանոթացեք մեր 12-րդ սերնդի վառ ներկայացուցիչ Վահեի բլոգին !!!!!

Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել օրվա 24 ժամը.

Read Full Post »

LOS ANGELES (Reuters) – “The King’s Speech” won four Oscars including best film on Sunday during Hollywood’s biggest night when many front-runners claimed glory including Colin Firth and Natalie Portman for best actor and actress. (more…)

Read Full Post »

SECRETS OF A MIND-GAMER

The unlikely story of how I ended up in the finals of the U.S.A. Memory Championship, stock-still and sweating profusely, began a year earlier in the same auditorium, on the 19th floor of the Con Edison building near Union Square in Manhattan. I was there to write a short article about what I imagined would be the Super Bowl of savants.

The scene I stumbled upon, however, was something less than a clash of titans: a bunch of guys (and a few women), varying widely in age and personal grooming habits, poring over pages of random numbers and long lists of words. They referred to themselves as mental athletes, or M.A.’s for short. The best among them could memorize the first and last names of dozens of strangers in just a few minutes, thousands of random digits in under an hour and — to impress those with a more humanistic bent — any poem you handed them. (more…)

Read Full Post »

Ողջույն. հուսով ենք, որ այս դիմումը լրացնելը Ձեզ համար հաճելի և օգտակար կլինի. հաճելի, քանի որ այն մի քիչ կտարբերվի այլ դիմումներից ու թույլ կտա Ձեզ ստեղծագործել ու մտածել, օգտակար, քանի որ ևս մեկ անգամ հայացք կնետեք Ձեր անցած կենսուղու վրա ու կգնահատեք այն:

Դիմումի այս ձևով մենք նպատակ ունենք Ձեզ հետ ապահովել հնարավորինս անմիջական ու թափանցիկ շփում: Փորձեք ցանկացած հարցի մոտենալ մեր տեսանկյունից. ըստ Ձեզ` ինչպիսի՞ տեղեկատվության միջոցով կբացահայտվեն անհատի առաջնորդության հատկանիշներն ու ներուժը: Եվ ինչպե՞ս կմեկնաբանվի այդ տեղեկատվությունը: Ի՞նչ կցանկանայիք իմանալ Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոցի դիմորդի մասին, եթե լինեիք մեր փոխարեն:

ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում ենք դիմումի հետ մեկտեղ admissions@youngleaders.am և schoolforyoungleaders@yahoo.com հասցեներին ուղարեկել նաև ձեր CV-ն, 3×4 լուսանկար ու միջնորդագիր: Միջնորդագրի լրացման խորհուրդները տեսեք մեկնաբանությունում:

Շնորհակալություն Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում ուսանելու ցանկության համար:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Հ.Գ. Վերջնաժամկետն է փետրվարի 15: Մինչև փետրվարի 7 դիմորդները կունենան առավելություն:

Read Full Post »

Only for SYL students.

To register, please, (more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: