Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2010

Our New address!!!!

Visit our updated site www.youngleaders.am

and our BLOG http://youngleaders.am/blog/

Read Full Post »

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԱՍԸԹԱՑՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑ Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) ընդունում է հայտեր 2010 – 2011 ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու համար: Կազմակերպվելու է մինչև մեկ շաբաթ տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար Հայաստանում (սեմինարները տեղի կունենան տարբեր ամիսների), և մեկ սեմինար Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա): (more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: